O nas

MISJA

„Żyjmy z głową” to ogólnopolski program społeczno-edukacyjny, zainicjowany w październiku 2015 roku przez Fundację Anioły Farmacji i Anioły Medycyny oraz miesięcznik „Moda na Zdrowie”.

 

Naszą misją jest przełamanie barier dotyczących postrzegania zaburzeń psychicznych, zmiana postaw społeczeństwa i środowiska lekarskiego wobec tych dolegliwości oraz szeroko rozumiana edukacja w zakresie profilaktyki zdrowia psychicznego i leczenia zaburzeń psychicznych.

DLACZEGO

Zdrowie psychiczne jest podstawą kondycji zdrowotnej człowieka. Warunkuje jakość życia.

 

Zaburzenia lękowo-depresyjne są obecnie najczęstszą przyczyną chorób na świecie.* Zazwyczaj ich powodem są: stres, brak wsparcia, rozpad rodziny, styl życia. Według WHO, co czwarta osoba na świecie zetknie się z tymi problemami w swoim życiu.

 

W Polsce zaburzenia psychiczne występują u ok. 6 mln osób w wieku produkcyjnym. Doświadczenia z zaburzeniami psychicznymi są udziałem co trzeciej polskiej rodziny. Jednak do placówek opieki psychiatrycznej zgłosiło się zaledwie 1,5 mln osób.

 

40 proc. dolegliwości, z jakimi pacjenci zgłaszają się do lekarza pierwszego kontaktu, ma podłoże psychiczne, tymczasem leczy się ich na inne choroby.

CELE

 • edukacja w zakresie profilaktyki i leczenia zdrowia psychicznego – aby powszechna stała się wiedza, że zaburzenia psychiczne można i trzeba leczyć
 • propagowanie higieny psychicznej jako zdrowego stylu życia
 • zmiana przekonań społecznych – żeby zdrowie psychiczne nie kojarzyło się z chorobami i wykluczeniem
 • zniwelowanie wstydu – zmiana stosunku do terapii i do osób chorych
 • zmiana postrzegania roli zawodów psychoterapeuty, psychologa, psychiatry
 • edukacja lekarzy rodzinnych w zakresie diagnostyki i leczenia chorób psychicznych
 • uwrażliwienie otoczenia – rodziny znajomych na dostrzeganie i reagowanie na pierwsze objawy chorób psychicznych
 • przekonanie do korzystania z usług lekarzy specjalistów z zakresu zdrowia psychicznego
 • uświadomienie społeczeństwu, że choroby psychiczne są uleczalne, a psychoterapia przynosi konkretne efekty udokumentowane badaniami naukowymi

PLATFORMA KOMUNIKACJI

 • raporty specjalne w „Modzie na Zdrowie” – cykl artykułów (min. 12-16 stron w każdym wydaniu miesięcznika) dotyczących depresji, zaburzeń lękowych, stresu, bezsenności i wszelkich innych dolegliwości psychicznych
 • materiały edukacyjne dla farmaceutów w miesięczniku „Moda na Farmację”
 • portal internetowy – przewodnik po zdrowiu psychicznym Polaków oraz kampania online
 • publikacje i audycje w mediach partnerskich (Wirtualna Polska, TVP 2, Polskie radio Program 1)
 • autorski kanał na YouTube
 • kampania informacyjna programu Żyjmy z głową – w mediach ogólnopolskich, m.in. TVP 2, Wirtualna Polska, Polskie Radio Program 1
 • kampania informacyjna na nośnikach reklamy zewnętrznej

DZIAŁANIA

 • badania kondycji psychicznej Polaków – pomogą zdiagnozować stan zdrowia psychicznego Polaków oraz ich postawy wobec zdrowia psychicznego, chorób psychicznych i leczenia psychiatrycznego. Zostaną przeprowadzone na próbie 1000 dorosłych osób w wieku produkcyjnym
 • konferencje i debaty prasowe z udziałem specjalistów lekarzy i terapeutów, którzy skomentują wyniki badań oraz wspólnie z „Modą na zdrowie” zajmą się wyznaczaniem drogi rozwoju dla profilaktyki zdrowia psychicznego oraz opieki zdrowotnej w tym zakresie
 • szkolenia dla lekarzy rodzinnych – Akademia Zdrowia Psychicznego
 • warsztaty dla przyjaciół i rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi
 • mobilne poradnie „Mody na Zdrowie” – akcja specjalna
Udostępnij:
Zapraszamy do współpracy. Napisz do nas