Zdrowe myślenie

19 paź Zdrowe myślenie

Celem jest zapobieganie stygmatyzacji osób z problemami o podłożu psychicznym, promowanie dobrych praktyk w instytucjach, urzędach i punktach handlowych lub usługowych. Związany z kampanią e-learning pokazuje jak bardzo ważna jest empatia, zrozumienie i akceptacja, okazywana osobom borykającym się z zaburzeniami psychicznymi, niepełnosprawnością intelektualną, niesamodzielnością lub problemami podeszłego wieku.
www.zdrowemyslenie.pl

Udostępnij:


Udostępnij:

Zapraszamy do współpracy. Napisz do nas