Warto trzymać z ludźmi

05 paź Warto trzymać z ludźmi

The Harvard Study of Adult Development to prawdopodobnie najdłuższe badanie życia dorosłych ludzi jakie zostało wykonane. Pod koniec lat 30. ubiegłego wieku zaproszono do niego 724 mężczyzn wówczas będących nastolatkami. Celowo wybrano osoby pochodzące z rozmaitych środowisk, lepiej i gorzej sytuowanych rodzin. Przez następne dekady badani co dwa lata pytani byli o przebieg swojego życia, poczucie ogólnej satysfakcji z losu, stan zdrowia, status materialny itp. Jak nie trudno się domyślić, życiorysy mężczyzn – z całej grupy do dziś żyje około 60 – układały się bardzo różnie. Niektórzy osiągali szczyty społecznej i ekonomicznej kariery, np. jeden z nich został prezydentem USA, inni borykali się wieloma życiowymi kryzysami, słabo wiodło im się materialnie, niektórzy popadali w alkoholizm, choroby psychiczne itp.

Jakie są główne wnioski wyciągnięte przez naukowców z badania? Otóż, jak podkreśla Waldinger decydujący wpływ na poziom zadowolenia z życia, bardziej niż pieniądze i sukcesy zawodowe mają dobre relacje z innymi ludźmi, zwłaszcza tymi znajdującymi się w najbliższym otoczeniu..

 Udostępnij:

Zapraszamy do współpracy. Napisz do nas