V Otwarte Seminarium Filozoficzno-Psychiatryczne pt. Antropologia doświadczenia a zdrowie psychiczne

20 sie V Otwarte Seminarium Filozoficzno-Psychiatryczne pt. Antropologia doświadczenia a zdrowie psychiczne

Kiedy? 29-30 listopada

Gdzie? Wydział Filozofii i Socjologii UMCS w Lublinie

Piąta konferencja w cyklu OSF-P pt. „Antropologia doświadczenia a zdrowie psychiczne”. Tematyka konferencji będzie realizowana w postaci wykładów, paneli dyskusyjnych, warsztatów oraz działań artystycznych. Zostaną poruszone następujące grupy zagadnień:
– antropologia doświadczenia i jej miejsce w antropologii kulturowej
– analiza i historia pojęcia doświadczenia
– rola emocji w kształtowaniu ludzkiej tożsamości (antropologia emocji)
– doświadczenie graniczne w kulturze i sztuce
– doświadczenie przejścia z perspektywy filozofii, antropologii kulturowej i psychoterapii
– szkoły psychoterapeutyczne wobec doświadczenia
– rola i
stanowisko wobec doświadczenia w: doradztwie i coachingu, psychiatrii biologicznej i psychofarmakologii
– myślenie technologiczne w psychiatrii
– doświadczenie a literatura
– „galernicy wrażliwości”
– doświadczenie graniczne a psychopatologia
– dobrostan w przestrzeni kulturowej
– fenomenologiczne i hermeneutyczne teorie doświadczenia
– narracja a psychopatologia
– psychiatria oparta na wartościach
– podatność na zranienie a etyka troski
– wczesna diagnoza zaburzeń i psychoprofilaktyka
– otwarty dialog

 Udostępnij:

Zapraszamy do współpracy. Napisz do nas