o. Wojciech Żmudziński SJ
jezuita, założyciel i dyrektor Centrum Kształcenia Liderów i Wychowawców
Ur. 1961 roku w Ełku, założyciel i dyrektor Centrum Kształcenia Liderów i Wychowawców im. Pedro Arrupe (Centrum Arrupe), redaktor naczelny kwartalnika o wychowaniu i przywództwie „Być dla innych”, współpracownik portalu DEON.PL. Do pierwszych sześciu klas szkoły podstawowej uczęszczał w Mońkach a szkołę średnią skończył w Białymstoku. Studiował w Krakowie (filozofia), Rzymie (teologia i teologia biblijna) i Nowym Jorku (zarządzanie w oświacie). Prowadził szkolenia dla nauczycieli w Polsce, Albanii, Egipcie, Włoszech, na Ukrainie, Białorusi oraz na Litwie. Ma doświadczenie pracy w ośrodkach dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych zarówno w kraju jak i za granicą. W latach 2004-2014 prowadził w Gdyni poradnię profilaktyki uzależnień. Od 2002 do 2007 był dyrektorem Gimnazjum i Liceum Jezuitów w Gdyni. Działa w kilku organizacjach pozarządowych. Od 2014 roku mieszka w Warszawie-Falenicy i współpracuje z Europejskim Centrum Komunikacji i Kultury oraz Telwizja Polską. Autor książek z dziedziny edukacji i duchowości, a także pozycji beletrystycznych.

Udostępnij:

Zapraszamy do współpracy. Napisz do nas