prof. n. med. Andrzej Kokoszka
psychiatra, psycholog, seksuolog, kierownik Kliniki Psychiatrycznej
Psychiatra, psycholog, seksuolog, kierownik Kliniki Psychiatrycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, przewodniczący komisji egzaminacyjnych specjalizacji w psychiatrii, członek rady Przejrzystości Agencji Oceny Technologii Medycznych.
Nie posiadam, jako psychiatra, kompetencji odnośnie rozpoznawania stanów mistycznych. Mogę jednak stwierdzić, że doznania o treściach mistycznych są częste nie tylko wśród chorych, ale także zdrowych. Z badań wynika, że ok. 40 proc. populacji przynajmniej raz w życiu przeżyło coś niezwykłego, niewytłumaczalnego. Najczęściej są to wrażenia słuchowe – np. słyszymy, że ktoś wypowiada na głos nasze imię, choć nikogo nie ma w pobliżu. Zdrowy człowiek w takiej sytuacji pomyśli „musiałem się przesłyszeć”. Cierpiący na psychozę dojdzie jednak do wniosku, że skoro nikogo nie widać, to mógł do niego przemówić tylko Bóg, a skoro Bóg zwraca się do niego po imieniu, to musi on być kimś ważnym. (fragm. rozmowy dla magazynu Focus "Nie widziałem dotąd cudu, rozmawiał Jan Stradowski)

Udostępnij:

Zapraszamy do współpracy. Napisz do nas