prof. n. med. Andrzej Czernikiewicz
konsultant wojewódzki w dziedzinie psychiatrii dla woj. lubelskiego
konsultant wojewódzki w dziedzinie psychiatrii dla woj. lubelskiego. Profesor zwyczajny Uniwersytetu Medycznego w Lublinie i Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie. Autor książki: "Przewodnik po zaburzeniach językowych w schizofrenii".
Nigdy nie myśl, że lepiej już nie będzie. To nierzadkie stwierdzenie części psychiatrów, którzy pewnie w nie wierzą – „lepiej już nie będzie” lub, inaczej, bardziej narcystycznie „bardzo się starałem, ale nie można liczyć na dalszą poprawę”. Sądzę, że można, że może być lepiej u każdego chorego. (…) Zmiany w życiu naszych pacjentów, ich zdolność do przejmowania od choroby kontroli nad ich życiem, jest tak wielka i tak zaraźliwa, że może (powinna) pokonać naszą „oporność na nadzieję”, którą często racjonalizujemy w terminie „pacjent lekooporny. (fragment artykułu: "Czego nauczyłem się od moich pacjentów na temat schizofrenii?")

Udostępnij:

Zapraszamy do współpracy. Napisz do nas