prof. Marcin Wojnar
psychiatra, Kierownik Katedry i Kliniki Psychiatrycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Lekarz psychiatra, Kierownik Katedry i Kliniki Psychiatrycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Inicjator, założyciel i prezes elekt Polskiego Towarzystwa Badań nad Uzależnieniami. Wice-Prezydent European Society for Biomedical Research on Alcoholism (ESBRA). Członek: Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, International Society for Biomedical Research on Alcoholism (ISBRA), Research Society for Alcoholism (RSA), International Society of Addiction Medicine (ISAM) oraz World Psychiatric Association (WPA). Członek-założyciel European Society on Treatment of Alcohol Dependence (ESTAD). Członek Rady Naukowej Instytutu Psychiatrii i Neurologii. Redaktor ds. badań biomedycznych pisma „Alkoholizm i Narkomania”. Członek Rady Naukowej pism: „Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii”, „Wiadomości Psychiatryczne” i „Neuroscience Facts”.  
 W naszym kraju wśród osób pijących problemowo lub uzależnionych od alkoholu wciąż zdecydowanie przeważają mężczyźni. W ostatnich latach obserwujemy jednak niepokojący trend wśród młodych kobiet, zwłaszcza między 18. a 29. rokiem życia. Coraz więcej z nich pije alkohol w dużych ilościach, czasem nawet większych w porównaniu z rówieśnikami płci męskiej. Zjawisko to odzwierciedla stopień liberalizacji norm społecznych. (…) W tej grupie wiekowej, kiedy wielu młodych ludzi studiuje, dominuje wzorzec picia określany z języka angielskiego jako „binge drinking”. Polega on na intensywnym upijaniu się, czyli wypijaniu bardzo dużych ilości alkoholu w krótkim czasie. Młodzi ludzie upijają się głównie w weekendy wieczorami – np. w klubach, ale i na ulicach. Ten typ spożywania alkoholu widzimy również wśród pracowników podczas wyjazdów integracyjnych. Konsekwencje takich bardzo głębokich intoksykacji są groźniejsze niż efekty wypijania tych samych ilości alkoholu w dłuższym czasie. Chodzi głównie o występowanie nagłych zdarzeń, jak urazy, wypadki drogowe związane z prowadzeniem samochodu pod wpływem alkoholu, czy inne konflikty z prawem – np. pobicia, zabójstwa oraz – wcale nierzadko – samobójstwa. Natomiast ryzyko występowania odległych konsekwencji, w tym groźnych, przewlekłych i nieuleczalnych chorób, jest w większym stopniu związane z piciem długotrwałym i systematycznym. (Psychiatra: młode kobiety gonią mężczyzn pod względem picia alkoholu, PAP, Joanna Morga)

Udostępnij:

Zapraszamy do współpracy. Napisz do nas