prof. Janusz Czapiński
psycholog społeczny, wykładowca akademicki
Psycholog społeczny, wykładowca akademicki. Związany z Katedrą Psychologii Społecznej na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Profesor i prorektor ds. nauki Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie. Członek Komitetu Psychologii Polskiej Akademii Nauk. Od lat zajmuje się badaniami na temat kondycji społecznej Polaków. Jest kierownikiem badań panelowych "Diagnoza społeczna". "Diagnoza społeczna" - badanie, które nieprzerwanie od 2000 r. analizuje warunki i jakość życia Polaków, z uwzględnieniem wielu wskaźników społecznych (struktury demograficzno-społecznej gospodarstw domowych, dostępu do rynku pracy, świadczeń medycznych, kultury, edukacji, jakości i stylu życia). Projekt ma charakter publiczny - wyniki są dostępne nieodpłatnie. W ostatnią "Diagnozę" przeprowadzano od marca do czerwca 2015 r., w badaniu wzięło udział blisko 12 tys. gospodarstw domowych i około 20 tys. osób. Autor wielu publikacji naukowych poświęconych psychologii m.in. "Szczęście – złudzenie czy konieczność? " i "Psychologiczne teorie szczęścia”.

Udostępnij:

Zapraszamy do współpracy. Napisz do nas