prof dr. hab. med. Jacek Wciórka
psychiatra, kierownik I kliniki psychiatrii Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
prof dr. hab. med. Jacek Wciórka, psychiatra, kierownik I kliniki psychiatrii Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Członek zarządu Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, członek Polskiej Akademii Nauk. Promotor i recenzent wielu prac doktorskich i habilitacyjnych.
Chodzi o to, by w kryzysie psychotycznym chory nie napotykał na barierę w relacjach z innymi. Niestety często zdarza się, że jest on traktowany niechętnie, jak przysłowiowy świr, wariat, piętnowany i wykluczany. Jest to najbardziej zabójcze dla losów życiowych chorych, bo prowadzi do izolowania ich w szpitalach i ośrodkach. Wówczas czują się oni osamotnieni, porzuceni, bezradni, mają poczucie klęski życiowej, z czego niezwykle trudno im się podźwignąć. Można przeciwdziałać temu za pośrednictwem tzw. terapii społecznej, czyli wspierać chorego, próbować go zrozumieć, nie odpychać, pomóc w powrocie do normalności.

Udostępnij:

Zapraszamy do współpracy. Napisz do nas