Joanna Krzyżanowska-Zbucka
psychiatra, ordynator Oddziału Zapobiegania Nawrotom I Kliniki Psychiatrycznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii
Joanna Krzyżanowska-Zbucka, psychiatra, ordynator Oddziału Zapobiegania Nawrotom I Kliniki Psychiatrycznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii. Działa w zarządzie Fundacji eF kropka zajmującej się zapobieganiem wykluczeniu społecznemu osób z doświadczeniem choroby psychicznej. Przez kilka lat współpracowała z Fundacją „Rodzić po Ludzku”, w której leczyła okołoporodowe zaburzenia psychiczne, nadal przyjmuje pacjentki z depresją w ciąży i poporodową. Konsultowała też w organizacjach pomagajacych osobom doświadczającym przemocy domowej (Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" Instytutu Psychologii Zdrowia, Fundacja Dzieci Niczyje, Ośrodek „Dom” Stowarzyszenia Pomocy i Interwencji Społecznej). Jest przewodniczącą Warszawskiej Filii Sekcji Naukowej Psychiatrii Środowiskowej i Rehabilitacji Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Zajmuje się leczeniem zaburzeń psychotycznych, afektywnych i lękowych.

Udostępnij:

Zapraszamy do współpracy. Napisz do nas