Psychoterapia – rozmowa, która leczy

05 paź Psychoterapia – rozmowa, która leczy

Stopniowo, krok po kroku, psychoterapia wychodzi z ciemnego, wstydliwego kąta. Mimo to, nadal wiąże się z nią wiele wątpliwości oraz niezrozumienia, na czym polega. Zamieszania nie rozjaśnia fakt, że psychoterapia jest dziedziną niejednorodną – poważne różnice wynikają zarówno z rozmaitych nurtów, w jakich jest prowadzona, jak i zróżnicowania podejścia, wykształcenia i osobowości poszczególnych terapeutów.

 

Psychoterapia – nie jedno ma imię…

Cztery główne nurty psychoterapii (Grzesiuk, 2005) to podejście psychoanalityczne, behawioralno-poznawcze, humanistyczno-egzystencjalne i systemowe. Każde z nich to temat na wiele oddzielnych artykułów – tutaj napiszę o nich tylko kilka słów.

 

Podejścia psychoanalityczne podkreślają wagę zepchniętych do nieświadomości trudnych doświadczeń z wczesnego dzieciństwa oraz ich wpływu na powstawanie późniejszych zaburzeń. W podejściu poznawczo-behawioralnym najważniejsza jest zmiana niekorzystnych dla osoby schematów myślenia oraz zachowania. Podejście systemowe traktuje człowieka przede wszystkim jako element większego systemu – rodziny. Ogniskiem uwagi jest komunikacja między członkami rodziny oraz wzajemne relacje między nimi. W nurcie humanistyczno-egzystencjalnym zaburzenia traktowane są jako efekt zakłóceń w procesie naturalnego rozwoju człowieka, na przykład na skutek niezaspokojenia ważnych potrzeb psychicznych: miłości, akceptacji, autonomii.

 

Mimo, że różnice w rozumieniu psychoterapii oraz w stosowanych technikach pomiędzy różnymi nurtami są znaczące, warto zaznaczyć, że skuteczność psychoterapii jest podobna, niezależnie od nurtu, w którym jest prowadzona (Czabała, 2006).

 

 Udostępnij:

Zapraszamy do współpracy. Napisz do nas