Jak rozpoznać depresję? Kto choruje na depresję? Jakie są przyczyny depresji?

22 maja Jak rozpoznać depresję? Kto choruje na depresję? Jakie są przyczyny depresji?

Jak rozpoznać depresję? Kto choruje na depresję? Jakie są przyczyny depresji? Jakie są objawy depresji? Czy objawy depresji są u każdego chorego takie same? Ile kosztuje nas depresja?

Jak rozpoznać depresję?
Depresja to poważna choroba, która wg definicji Światowej Organizacji Zdrowia objawia się:

smutkiem,
utratą zainteresowań i przyjemności,
poczuciem winy,
niską samooceną,
zaburzeniami snu i apetytu,
uczuciem zmęczenia i osłabieniem koncentracji.
Depresja znacząco wpływa na jakość życia pacjentów i ich zdolność funkcjonowania w każdym obszarze życia, zarówno społecznym jak i zawodowym.

Depresja to czwarty najpoważniejszy problem zdrowotny na świecie. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) szacuje, że do roku 2020 depresja stanie się w skali świata drugą najczęstszą przyczyną niepełnosprawności wynikającej ze stanu zdrowia.

Kto choruje na depresję?
Depresja jest powszechnym zaburzeniem psychicznym – na świecie na depresję choruje ponad 350 mln ludzi, w Polsce nawet do 1,5 miliona osób (w tym około 750 000 Polaków jest leczonych farmakologicznie).
Depresja jest najczęściej diagnozowana u osób w przedziale wiekowym 20-40 lat i dotyka co dziesiątego mężczyznę oraz co piątą kobietę.
Depresja jest najczęstszą przyczyną niepełnosprawności wynikającej ze stanu zdrowia (za chorobą niedokrwienną serca).
Wśród osób chorujących na depresję 40-80% ma myśli samobójcze, 20-60% podejmuje próby samobójcze – u pośród 15% chorych próby takie kończą się śmiercią.
Z powodu depresji ginie około miliona osób na świecie każdego roku, 3 800 każdego dnia.
Depresja może być skutecznie leczona.
Jakie są przyczyny depresji?
Depresja rzadko ma tylko jedną przyczynę. Chorobę najczęściej wywołują różne, złożone czynniki takie jak:

negatywne doświadczenia,
ciężkie choroby trwające długi czas,
czynniki dziedziczne,
cechy osobowości,
warunki życiowe.
Współczesne czasy (zmiany cywilizacyjne, wzrost temu życia, kryzys ekonomiczny) generują dodatkowe czynniki rozwoju depresji, są nimi: zaburzenia rytmów okołodobowych (więcej pracujemy, mniej śpimy) oraz przewlekły stres. Rozregulowanie rytmów dobowych może prowadzić do zaburzenia cyklów zmian nastroju oraz snu i aktywności, wpływając na sposób funkcjonowania człowieka w ciągu doby. U chorych na depresję objawy rozregulowania zegara biologicznego występują tak często, że uważa się je wręcz za jedną z najbardziej charakterystycznych cech tej choroby.Udostępnij:

Zapraszamy do współpracy. Napisz do nas