Gdzie szukać pomocy

stowarzyszenie-RRPiOS-2

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej

Powstało w Krakowie z inicjatywy profesjonalistów związanych z psychiatrią społeczną, zajmujących się leczeniem, psychoterapią i rehabilitacją osób chorujących psychicznie. Celem jest włączenie osób chorujących psychicznie w pełne funkcjonowanie społeczne i zawodowe, stworzenie możliwości pracy i osobistego rozwoju, kształtowanie podstaw sprzyjających społecznej integracji i przeciwdziałanie społecznemu wykluczeniu. Stowarzyszenie prowadzi m.in. warsztaty samopoznania i umiejętnego pokonywania trudności wynikających z procesu chorobowego.
www.stowarzyszenie-rozwoju.eu

zrozumiec-i-pomoc

Zrozumieć i pomóc Poznańskie Stowarzyszenie Osób i Rodzin na Rzecz Zdrowia Psychicznego

Psychoedukacja, terapia i rehabilitacja osób z problemami o podłożu psychicznym. Cele: pomoc w poszukiwaniu pracy, wsparcie dla rodzin chorujących osób, pomoc prawna. Stowarzyszenie prowadzi dwa Środowiskowe Domy Samopomocy w Poznaniu, oparte na międzynarodowym modelu domów-klubów „Fountain House”, w których wsparcie znajduje 125 osób po przebytym kryzysie psychicznym. Prowadzi też galerię, klub popołudniowy i hostel, który jest miejscem przejściowego zamieszkania i rehabilitacji dla 9 osób chorych psychicznie.
www.zrozumiecipomoc.pl

ef-kropka

Fundacja eF kropka

Organizacja, która powstała z inicjatywy osób zawodowo zajmujących się leczeniem i pracą terapeutyczną na rzecz ludzi z doświadczeniem choroby psychicznej. Celem jest zmiana stereotypów na temat chorób psychicznych utrwalonych w świadomości społecznej, a także w myśleniu o sobie samych pacjentów, stwarzanie możliwości rozwoju, kreowanie lepszą jakości życia osób po doświadczeniu psychozy.
www.ef.org.pl

integracja

Grupa Wsparcia dla Osób po Kryzysach Psychicznych przy Ośrodku Terapii w Środowisku i Integracji Stowarzyszeniu Rodzin i Przyjaciół Osób z Zaburzeniami Psychicznymi

Spotyka się w siedzibie organizacji w Warszawie przy Grottgera 25a w każdą środę o 18:15. Grupa ma charakter otwarty, każdy może przyjść jak również zrezygnować z dalszego uczestnictwa w dyskusjach bez podania przyczyny. Liderem grupy jest Pani mgr Katarzyna Muskat, która służy uczestnikom zarówno swoją wiedza popartą 40-letnią praktyką w pracy jako psycholog, psychoterapeuta, ale również nieocenionym poczuciem humoru. W atmosferze całkowitego zaufania i tolerancji uczestnicy mają możliwość przedstawienia swoich doświadczeń, problemów, które grupa wspólnie dyskutuje i w miarę możliwości przedstawia wiele wariantów rozwiązań i ciekawych spostrzeżeń. Wspólnie i każdy z osobna wiele się uczymy. Uczestnicy wzajemnie wspierają się swoimi świadectwami radzenia sobie z chorobami psychicznymi co przyczynia się do ich powrotu do zdrowia psychicznego.
www.stowarzyszenie-integracja.pl/grupa-wsparcia

wdpf

Dom pod Fontanną

To unikatowe w Polsce miejsce współzarządzane przez osoby doświadczające kryzysów zdrowia psychicznego. Celem jest pomaganie osobom po kryzysie psychicznym w odzyskiwaniu podmiotowości, osiąganiu celów społeczne i zawodowych, minimalizowanie okresów leczenia w szpitalu.
www.wdpf.org.pl

stowarzyszenie-intro

Stowarzyszenie INTRO

Pomoc psychologiczna kierowana jest do osób, które doświadczyły śmierci samobójczej kogoś bliskiego – członków rodzin, przyjaciół, znajomych oraz inne osoby, które miały kontakt na płaszczyźnie zawodowej, w szkole czy też w szpitalu z kimś, kto targnął się na swoje życie.
Bezpłatne spotkania indywidualne z psychoterapeutą oraz możliwość uczestnictwa w spotkaniach grupy wsparcia, której tematyka związana jest z kryzysem samobójczym oraz żałobą po stracie osoby bliskiej.
Spotkania indywidualne oraz grupowe odbywają się w lokalnym ośrodku wsparcia Stowarzyszenia INTRO – w użyczonych pomieszczeniach „Sensi – Pracownia Integracji Sensorycznej” we Wrocławiu przy ul. Białowieskiej 26a/10.
Więciej informacji: tel. 794 263 970
asiek@psychotekst.pl

logo_SADP

Stowarzyszenie Aktywnie Przeciwko Depresji

Celem jest uświadomienie znaczenia zaburzeń depresyjnych, chorób, w przebiegu których depresja może wystąpić i problemów emocjonalnych w życiu codziennym. Stowarzyszenie organizouje grupy wsparcia i grupy samopomocowe dla osób chorych na depresję i ich rodzin. Pragnie pomagać pacjentom z zaburzeniami depresyjnymi i ich rodzinom w oparciu o istniejące i nowo powstałe ośrodki zdrowia.
www.depresja.org

logo-inigo-medium

INIGO Fundacja Pomocy Psychologicznej i Duchowej

Działająca w Warszawie we współpracy z Towarzystwem Jezusowym (Zakonem Jezuitów) Fundacja INIGO tworzona przez zespół kilkunastu terapeutów, mediatorów, psychologów i doradców z doświadczeniem zawodowym oraz chrześcijańskim rozumieniem świata i człowieka. Proponuje m.in. bezpłatne konsultacje psychologiczne i duchowe oraz bezpłatne konsultacje mediacyjne.
www.inigo.org.pl

Udostępnij:
Zapraszamy do współpracy. Napisz do nas