Dobra psychoterapia – przyjemna czy skuteczna?

22 maja Dobra psychoterapia – przyjemna czy skuteczna?

Czym jest a czym nie jest psychoterapia

Dla wielu osób słowo psychoterapia wciąż kojarzy się z bliżej nieokreślonymi działaniami, prowadzonymi najczęściej przez psychologów lub psychiatrów. Psychoterapia wrzucana jest do wspólnego worka z określeniami takimi jak psychoedukacja, psychiatria, pomoc psychologiczna, diagnoza psychologiczna itd., podczas gdy w rzeczywistości różni się w znacznym stopniu od innych form wsparcia i rozwoju.

 

Psychoterapia najczęściej kojarzy się z przyjemnym spotkaniem w przytulnym gabinecie, podczas którego miły pan lub pani przytakuje na wszystko co powie pacjent/klient a chodzi głównie o to żeby się wygadać. To nie jest opis psychoterapii.

 

Psychoterapia nie jest wsparciem psychologicznym, które skierowane jest przede wszystkim do osób zdrowych, borykających się z aktualnymi problemami, a zadaniem psychologa jest uświadomienie zasobów jakie posiada dana osoba, wzbudzenie motywacji do działania oraz pokazanie możliwych rozwiązań i towarzyszenie podczas wprowadzania zmian.

 

Psychoterapia jest czymś innym niż psychoedukacja (chociaż zawiera jej elementy). Psychoedukacja polega na udzielaniu informacji (edukacji) osób borykających się z różnymi problemami lub zaburzeniami, czy to psychicznymi czy somatycznymi. Prowadzona jest często przez pedagogów, lekarzy, pielęgniarki, pracowników socjalnych. Obejmuje takie zagadnienia jak sposoby radzenia sobie ze stresem, kompetencje komunikacyjne, trening radzenia sobie ze złością, radzenie sobie z chorobą itp. Specjaliści uczą metod radzenia sobie w różnych sytuacjach.

 

Terapia różni się także od interwencji kryzysowej, która ma na celu przywrócenie równowagi psychicznej i łagodzenie skutków bardzo silnego stresu, w którym znalazł się człowiek (nagła utrata bliskiej osoby, kataklizmy, traumy). Jest to krótkoterminowa forma pomocy skoncentrowana na danej sytuacji, która ma na celu powrót człowieka do względnie normalnego funkcjonowania.

 

Diagnoza psychologiczna oraz psychiatryczna również nie są terapią. Często są stosowane przed podjęciem psychoterapii a ich celem jest określenie poziomu funkcjonowania danej osoby, opis objawów oraz zaproponowanie (kwalifikacja) do dalszych form leczenia.

 

Czym więc jest psychoterapia?

Psychoterapia jest zbiorem metod leczenia względnie trwałych zaburzeń i dysfunkcji psychicznych – przede wszystkim zaburzeń nerwicowych oraz zaburzeń osobowości. Stosuje się ją tam, gdzie diagnozuje się chorobę lub zaburzenie i pacjent potrzebuje pomocy. (Tam gdzie nie ma choroby/zaburzenia, mówimy o pomocy psychologicznej, o czym wspomniano powyżej). Cele psychoterapii ukierunkowane są głównie na zwiększenie integracji osobowości pacjenta, zmianę stosowanych mechanizmów obronnych na bardziej dojrzałe, zmianę jego zachowań, postaw i przekonań, rozwój kompetencji emocjonalnych, zmianę w postrzeganiu świata oraz innych ludzi, co przekłada się na zwiększoną adaptację i komfort życia danej osoby.

 

Psychoterapia ma za zadanie wprowadzenie względnie trwałych zmian (czyli takich które utrzymają się po zakończeniu terapii), z tego względu jest zazwyczaj procesem długotrwałym.

 

Kwalifikacja do terapii

Przed rozpoczęciem psychoterapii odbywa się kilka spotkań diagnostycznych (zazwyczaj 1 – 5 sesji), podczas których przeprowadzany jest wywiad diagnostyczny mający na celu ustalenie problemu pacjenta, oszacowanie głębokości jego zaburzeń, badanie motywacji do podjęcia terapii, oraz możliwości pacjenta do kontynuowania leczenia. Jest to czas kiedy pacjent może poznać terapeutę, a terapeuta stawia wstępne diagnozy na temat przyczyn zaburzeń oraz ocenia skuteczność metody, którą obierze w stosunku do danego problemu. Specjalista sprawdza również czy zalecane jest podjęcie terapii czy być może inna forma wsparcia będzie dla pacjenta bardziej skuteczna. Jeżeli psychoterapeuta zakwalifikuje osobę do terapii, przedstawia mu na czym ich praca będzie polegać, ustala kontrakt terapeutyczny (zbiór zasad których pacjent i terapeuta będą przestrzegać), omawia wstępne cele i rozpoczyna się leczenie.Udostępnij:

Zapraszamy do współpracy. Napisz do nas