Czym wyróżniają się najlepsi menedżerowie?

05 paź Czym wyróżniają się najlepsi menedżerowie?

Mimo że menedżerowie wyższego szczebla mogą mieć ogromny wpływ na zarządzane przez siebie firmy, wskaźnik ich niepowodzeń jest dość wysoki. Recepty na sukces wciąż okazują się błędne. Zastanawialiśmy się więc: czy dzięki przebadaniu dyrektorów, którym powiodło się na najwyższych stanowiskach w firmie, moglibyśmy zidentyfikować cechy, które odróżniają ich od reszty i stoją za tajemnicą ich sukcesu?

Częścią naszych obserwacji badawczych skupiających się na zmianach w grupie menedżerów wyższego szczebla – w ramach badania przeprowadzono 2700 rozmów z liderami firm – była rygorystyczna analiza statystyczna (ponad 90 analiz regresji), mająca na celu wyselekcjonowanie tych umiejętności, którymi charakteryzowali się najlepsi menedżerowie.

Udało nam się wyizolować siedem czynników wydajnościowych, które korelowały z silną wydajnością organizacyjną oraz z silnym przywództwem, przy pomocy narzędzi analizy treści dostępnych na platformie IBM Watson oraz wcześniejszych rozmów na temat wydajności prowadzonych z tymi liderami i ich podwładnymi. Te siedem czynników pomogło nam odkryć cztery powtarzające się schematy, które cechowały najlepszych menedżerów.

Tym, co wyróżniało tych najlepszych, było konsekwentne mistrzostwo w obszarze czterech czynników o największym stopniu korelacji, podczas gdy „dobrzy” prezesi mogli się pochwalić takim zakresem opanowania jedynie w odniesieniu do dwóch lub trzech z tych czynników. Menedżerowie, którzy stali za największymi sukcesami – własnymi i organizacji – wyróżniali się w czterech lub przynajmniej trzech obszarach.

Przykładni menedżerowie wyższego szczebla mają zdolność mówienia o swoich poglądach, wykorzystywania cudzych pomysłów, analizowania danych w poszukiwaniu wiedzy, rozważania rozwiązań alternatywnych, brania odpowiedzialności za ostateczne decyzje i komunikowania ich w jasny i przejrzysty sposób. Umiejętność ta wzbudza w podwładnych znacznie większe zaufanie, poprawiając ich koncentrację na pracy. Ponieważ potrafią podejmować dobre decyzje, również znakomicie wskazują priorytety, ponieważ ich wyznaczanie polega właśnie na umiejętności selekcji potencjalnych możliwości. Koncentracja na niewielkiej liczbie priorytetów pomaga im zapewnić skuteczną realizację i uniknąć nadwerężania organizacji balastem sprzecznych celów. Dzięki takim działaniom w organizacji nie ma również wątpliwości, kto i za co jest odpowiedzialny.

 Udostępnij:

Zapraszamy do współpracy. Napisz do nas